Historia

Spółka Cermag oferując najwyższej klasy produkty, które wymagają najwyższej jakości wykonawstwa, chcąc czuć się odpowiedzialnym za cały proces wykonawczy i produktowy powołała spółkę Cermag Construction, która realizuje inwestycje budowlane oraz projekty indywidualne zarówno w systemie generalnego wykonawstwa, jak również jako firma podwykonawcza i dostawca materiałów najnowszych technologii dla podmiotów gospodarczych z branży budowlanej działających w sektorze budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, rekreacyjno-sportowego oraz specjalistycznego.

Cermag Construction Sp. z o.o. została powołana w lipcu 2007 roku we Wrocławiu, na bazie 30 letniego doświadczenia firmy Cermag Sp. z o.o. i w dniu 25.07.2007r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000285401.