W sierpniu 2013 została podpisana umowa z Mostostal Zabrze-Holding SA na realizację usługi polegającej na dostawie i montażu płytek ceramicznych dla potrzeb inwestycji p.n: „Budynek adaministracyjno-biurowy – siedziba Izby Skarbowej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 24 we Wrocławiu”. Termin zakończenia prac luty 2014 rok.