Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „Insan” S.C.
Modernizacja infrastruktury dydaktycznej – przebudowa basenu , wykonanie okładzin ceramicznych w hali basenowej, na plażach, pomieszczeniach mokrych i suchych, holach.