We wrześniu 2013 została podpisana  umowa z firmą BUDIMEX SA o wykonanie robót budowlano – montażowych dla inwestycji: „Budowa Nowego Szpitala wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów 99”, dla Inwestora: Spółka Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż okładzin ceramicznych i gresowych ściennych i podłogowych w pomieszczeniach szpitalnych tj. salach operacyjnych, laboratoriach, salach chorych wraz z sanitariatami, izbach przyjęć, gabinetach lekarskich, ciągach komunikacyjnych.