Inwestor: Kwadra
Remont budynku basenu i sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla w Szczecinie, wykonanie raplofilacji niecki żelbetowej basenu wraz z plażą, wykonanie uszczelnienia zespolonego niecki z ruchomym dnem oraz plaży, wykonanie uszczelnień za zapleczach mokrych basenu, montaż okładzin ceramicznych w niecce basenowej, na plaży oraz na zapleczach mokrych i suchych.