Inwestor:Strabag Sp. z o.o.
„Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław – Katowice, na odcinku Wrocław – Sośnica do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat”, zakres prac obejmował wykonanie kompleksowych robót wykończeniowych na PPO Karwiany, SPO Krajków, SPO Brzezimierz, SPO Przylesie, OUA Przylesie.