Budowa nowego Stadionu we Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych – a w szczególności prac polegających na dostawie i montażu okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych wraz z izolacją i montażem profili wykończających ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i kuchniach, ciągach komunikacyjnych.