W lipcu 2013 została podpisana umowa z Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego SA na usługę dot. licowania ścian płytkami wraz z obróbką ościeżnic dla potrzeb inwestycji p.n.: „Budynek adaministracyjno-biurowy – siedziba Izby Skarbowej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 24 we Wrocławiu”. Termin zakończenia prac luty 2014 rok.