Inwestor – Integer S.A.
Dostawa materiału – kamienia, wraz z wykonawstwem tj.:
– wykonanie posadzek z płyt granitowych wraz z wykonaniem pierścieni wokół świetlików ,
– wykonanie stopnic z płyt granitowych, rozet, cokołów, spoczniki, słupy w pomieszczeniach: hole, korytarze, klatki schodowe, sale wystawowe.